Privacybescherming
Informatie over het artikel 13 (Italiaans wetgevend besluit) D.Lgs.n. 196 van 30 juni 2003

Volgens artikel 13 D.Lgs.n. (Italiaans wetgevend besluit) 196 van 30 juni 2003 (wet bescherming persoonsgegevens) informeren we de bezoekers van deze site dat:

de toegang tot en het consulteren van deze website automatisch de volgende gegevens registreerd:

 • domeinnaam en internetprotocol
 • type browser en besturingssysteem van de gebruikte computer
 • datum, uur en de duur van verblijf op de website
 • bezochte pagina's
 • eventuele zoekmachine vanwaar men op de site is gekomen

Deze gegevens kunnen op geen enkele manier de gebruiker identificeren.

De informatie automatisch verzameld kunnen gebruikt worden door Village Marina di Camerota Macinelle:

 • In geval van verdacht gebruik in tegenstrijd met de huidige wetgeving
 • voor statistische doeleinden
 • ter verbetering van de navigatie en inhoud van de website

De persoons- en/of bedrijfsgegevens welke de gebruiker vermeld op het formulier aanwezig op de website www.villaggio-macinelle.com geeft goedkeuring van de behandeling onder de Italiaanse wetgeving 196/2003, worden beschermd door VILLAGGIO MACINELLE en worden gebruikt om te antwoorden op vragen van de gebruiker, en te voorzien van de gevraagde informatie of om contact op te nemen met de gebruiker over de aangeboden diensten en of voor eventuele aanbiedingen.

1. Doel persoonlijke gegegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens door u voorzien heeft de volgende doeleinden:

 • uitvoering van de diensten door u aangevraagd
 • administratieve- en boekhoudkundige doeleinden die door de wet zijn vereist direct verbonden met de bepaling van het contract;
 • verzenden van commerciele informatie of reclamemateriaal zowel op aanvraag als op promotionele initiatieven
 • verzenden van nieuwsbrief

2. Gebruik van de persoonsgegevens

De gegevens worden handmatig, telematisch en via computer verwerkt, met logica die nauw verband houden met het doel waarvoor ze zijn verzameld en in ieder geval de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en in overeenstemming met het artikel 11 komma 1 van D.Lgs. (Italiaans wetgevend besluit) N 196 van 30 juni 2003.

3. De optionele aard van de gegevensoverdracht en de gevolgen van weigering om te reageren

De overdracht van gegevens is optioneel, eventuele weigering om dergelijke gegevens te verstrekken voor de in punt 1 genoemde doeleinden kan leiden tot het falen of gedeeltelijk uitvoeren van de werkzaamheden.

4. Communicatie en verspreiding

Persoonsgegevens kunnen bekend gemaakt worden aan diegenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking.

Persoonsgegevens worden niet aan anderen bekendgemaakt.
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt aan andere personen, noch zullen zij worden bekendgemaakt, behalve voor de ondersteunende structuren die verband houden met Villa Borghese Guesthouse verspreid over het hele land, evenals door professionisten en bedrijven, aangezien zij moeten deelnemen aan de voltooiing van onze activiteiten, evenals de nakoming van wettelijke en fiscale verplichtingen die daarmee verband houden.

5. Eigenaar en hoofdverantwoordelijke van de behandeling

De eigenaar is:
Iannuzzi Guglielmo
NNZGLL50C28Z614K
Via Luigi Mazzeo, 22
84059 – Marina di Camerota, SA (Italy)

De hoofdverantwoordelijke is:
Iannuzzi Guglielmo
NNZGLL50C28Z614K
Via Luigi Mazzeo, 22
84059 - Marina di Camerota, SA (Italy)

Aan wie mededelingen in overeenstemming met het artikel 7 van D.Lgs. N 196 van 30 juni 2003 van de Italiaanse wetgeving middels aangetekende brief kunnen worden verstuurd.

8. Rechten van de betrokken partij

U kunt op elk moment uw rechten uitoefenen jegens de eigenaar en hoofdverantwoordelijke m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens in overeenstemming met het artikel 7 van D.Lgs.(Italiaans wetgevend besluit) N 196 van 30 juni 2003 welke we voor uw gemak in zijn geheel hieronder reproduceren:

Wetgevend besluit n. 196/2003

Art. 7 – Recht tot toegang tot persoonsgegevens en andere rechten

 1. De belanghebbende heeft het recht om het bestaan of niet van persoonsgegevens betreffende hem te bevestigen, ook als de gegevens nog niet geregistreerd zijn en hun comunicatie op een begrijpelijke manier.
 2. De belanghebbende heeft het recht om informatie te verkrijgen:
  • bron van de persoonsgegevens;
  • doel en gebruik van de persoonsgegevens;
  • van de logica toegepast bij de verwerking uitgevoerd met behulp van elektronische instrumenten;
  • van de indentificatiegegevens van de eigenaar, van de verantwoordelijke personen en van de vertegenwoordiger aangewezen in overeenstemming met artikel 5, komma 2;
  • van personen of categorieën van personen aan wie persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt of de informatie kunnen verkrijgen in de rol van vertegenwoordiger aangewezen in het gebied van de Italiaanse staat, van personen die verantwoordelijk zijn of aangewezenen.
 3. De belanghebbende heeft het recht om te ontvangen:
  • een update, rectificatie of als daar interesse naar is data-integratie
  • verwijdering, omzetting in anonieme vorm of blokkeren van gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, met inbegrip van de gegevens niet direct relevant zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor de gegevens werden meegedeeld of vervolgens verwerkt;
  • de verklaring dat de in punt 1 bedoelde transacties ter kennis zijn gebracht, met inbegrip van hun inhoud, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, tenzij de uitvoering hiervan onmogelijk is of inhoudt dat er gebruik moet worden gemaakt van middelen onevenredig aan het beschermde recht.
 4. De belanghebbende heeft het recht zich gedeeltelijk of geheel te verzetten tegen:
  • de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem om legitieme redenen en relevant is voor het doel van de inzameling;
  • de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem voor het verzenden van reclamemateriaal of voor directe verkoop of voor het verrichten van marktonderzoek of commerciële communicatie.

Vraag een persoonlijke aanbieding aan

Vul het aanvraagformulier in en voer zowel het aantal personen als de datum van in- en uitchecken in. We zullen in de loop van de dag antwoorden!

Beschikbaarheid Verzoek

Saberardo


A pleasant surprise!
The atmosphere was very laid back in the village, no loud noises and no loud music at night...which made getting off to sleep even more pleasurable due to being able to hear the sea while in bed.
On the whole, the stay was realxing and anjoyable...so much so that we're considering going back in September.

- London -

Saberardo


A pleasant surprise!
The atmosphere was very laid back in the village, no loud noises and no loud music at night...which made getting off to sleep even more pleasurable due to being able to hear the sea while in bed.
On the whole, the stay was realxing and anjoyable...so much so that we're considering going back in September.

- London -

Saberardo


A pleasant surprise!
The atmosphere was very laid back in the village, no loud noises and no loud music at night...which made getting off to sleep even more pleasurable due to being able to hear the sea while in bed.
On the whole, the stay was realxing and anjoyable...so much so that we're considering going back in September.

- London -

© 2017-2018, - Come true thanks to TourismBrain & MioCMS

Marchio di Qualità
legambiente
Sincerti Certificato di Conformità
Certificato di Conformità
Unesco
Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano
Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano